ئای ئۆ ئێس 9, كانونی دووه‌م 2018

باشترین یارییەکانی جیهانی کراوە(Open World)، بۆ سیستمی وەگەڕخەری ئای ئۆ ئێس و ئەندرۆید”بەشی یەکەم”


Madout Open City
کرتە بکە بۆ داگرتن (سیستمی وەگەڕخەری ئەندرۆید)
کرتە بکە بۆ داگرتن (سیستمی وەگەڕخەری ئای ئۆ ئێس)

Gangster New Orleans
کرتە بکە بۆ داگرتن (سیستمی وەگەڕخەری ئەندرۆید)
کرتە بکە بۆ داگرتن (سیستمی وەگەڕخەری ئای ئۆ ئێس)

The Dark Knight Rises
کرتە بکە بۆ داگرتن (سیستمی وەگەڕخەری ئەندرۆید)
کرتە بکە بۆ داگرتن (سیستمی وەگەڕخەری ئای ئۆ ئێس)

 

Mission Berlin
کرتە بکە بۆ داگرتن (سیستمی وەگەڕخەری ئەندرۆید)
کرتە بکە بۆ داگرتن (سیستمی وەگەڕخەری ئای ئۆ ئێس)

بۆچونی تۆ